DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL
Kliknij, aby rozwinąć
Schaum Chemie  ›  DSI Schaum Chemie  ›  Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona danych
Odwiedzając stronę internetową DSI, nie są zbierane Państwa dane osobowe (dane, przy pomocy których można Państwa zidentyfikować), o ile nie podadzą nam Państwo tych danych dobrowolnie. Zebrane dane wykorzystujemy jedynie po to, by ulepszać ofertę DSI dla naszych klientów. Zawarte na niniejszej stronie internetowej odnośniki do stron internetowych osób trzecich, udostępnienie są jedynie w interesie osoby korzystającej. Klikając na te hiperłącza, opuszczają Państwo stronę internetową DSI i nie podlegają już dłużej zasadom dotyczącym ochrony danych DSI, lecz zasadom dotyczącym ochrony danych danej strony internetowej, którą Państwo aktualnie odwiedzają. 

Zebrane dane
Ta strona internetowa używa technologii Google Analytics (analytics.google.com) w celu gromadzenia danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane gromadzone i zachowywane są pod anonimową nazwą użytkownika i w tym celu mogą być użyte pliki typu Cookies. Pliki typu Cookies to małe pliki tekstowe, które są zachowywane w lokalnej pamięci przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki te nie pozwalają na identyfikację danych osobowych osoby odwiedzającej ani na skojarzenie jej z żadnymi zachowanymi informacjami.

Wykorzystanie zebranych danych
DSI wykorzystuje dane, by lepiej rozumieć Państwa potrzeby i zaoferować Państwu lepszą obsługę. W szczególności wykorzystujemy Państwa dane do nawiązania z Państwem kontaktu, do informowania na bieżąco o naszych produktach oraz by indywidualnie kształtować dla Państwa naszą stronę internetową. Dane te mogą zostać zapisane i wykorzystywane do informowania Państwa o rozwiązaniach DSI lub o ofertach, o których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować. Dane (dane nieosobowe!), które zebraliśmy poprzez Państwa komputer wykorzystujemy również po to, by zestawić statystyki, na temat kolektywnego korzystania ze strony internetowej przez osoby odwiedzające.

Przekazywanie danych
Zgodnie z naszą zasadą o ochronie danych, dobrowolnie udostępniane przez Państwa dane osobowe nie są sprzedawane, wynajmowane lub udostępniane w inny sposób nieupoważnionym osobom trzecim.

Zbieranie i zachowywanie danych przez Google Analytics może być w każdej
chwili odwołane w odniesieniu do później świadczonych usług.

dsi map overlay