Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

DSI Underground – stawiamy na rozwój. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach w każdym miejscu naszej działalności.

Zrównoważony rozwój jako zasada korporacyjna dla DSI Underground, zrównoważony rozwój to znalezienie właściwej równowagi pomiędzy wynikami finansowymi i ekonomicznymi, problemami społecznymi i naszym środowiskiem naturalnym.

Zrównoważony rozwój

DSI Underground, a środowisko

W DSI Underground dbamy o wpływ naszych działań i produktów na ekosystem, przyjmując rygorystyczną politykę środowiskową we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych i magazynach. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu i najniższym możliwym do osiągnięcia wpływie na środowisko.

Zrównoważony rozwój

DSI Underground, a ludzie

Ludzie są naszym głównym atutem – to ludzie sprawili, że DSI Underground stała się tą firmą, którą jest dzisiaj. We wszystkich naszych zakładach przyjęliśmy ścisłą politykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożyliśmy system Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI), który umożliwia monitorowanie przez najwyższe kierownictwo.

Zrównoważony rozwój

DSI Underground, a dostawcy

Dla DSI Underground zrównoważona działalność jest ważną siłą napędową wzrostu i zwiększania wartości. W związku z tym staranny dobór najlepszych dostawców jest dla nas szczególnie ważny. Potencjalni dostawcy wybierani są zgodnie z kryteriami takimi jak jakość, cena i świadomość środowiskowa, z drugiej strony – muszą oni spełniać standardy społeczne i ekologiczne. Nawiązujemy długoterminowe partnerstwa z firmami, które tak samo jak my cenią sobie zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w produkcji

W DSI Underground dbamy o wpływ naszych działań i produktów na ekosystem, przyjmując rygorystyczną politykę środowiskową we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych i magazynach. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu i najniższym możliwym do osiągnięcia wpływie na środowisko.

Zrównoważony rozwój

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Środki bezpieczeństwa i higieny pracy są ważnymi elementami naszych procesów. Regularne szkolenia BHP we wszystkich zakładach na całym świecie podnoszą świadomość naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Ochrona środowiska to dla DSI Underground nie tylko przejściowy temat. Celem DSI Underground jest nie tylko spełnienie międzynarodowych i krajowych przepisów, ustaw i dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, ale także osiągnięcie znacznie bardziej rygorystycznych celów.

Zrównoważony rozwój

Pracownicy

Pracownicy są najważniejszym kapitałem firmy. Nasi zaangażowani pracownicy, należący do rodziny DSI Underground, są podstawą działań i sukcesu ekonomicznego naszej firmy. Stale wspieramy i zachęcamy naszych pracowników do pełnego rozwoju ich potencjału.

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48 32 3559081