Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

DSI Underground działa inaczej niż inni. Zobowiązaliśmy się do zrównoważonego wzrostu na wszystkich poziomach i w każdym miejscu.

Zrównoważony rozwój jako zasada firmowa
Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy DSI Underground znalezienie właściwej równowagi pomiędzy wynikami finansowymi i ekonomicznymi, kwestiami społecznymi i środowiskiem.

Zrównoważony rozwój

Firma DSI Underground a środowisko

Firma DSI Underground interesuje się oddziaływaniem swojej działalności i produktów na ekosystem, stosując rygorystyczną politykę środowiskową we wszystkich lokalizacjach produkcyjnych i magazynowych. Nasze produkty są projektowane tak, by miały długi okres użytkowania i w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko.

Zrównoważony rozwój

DSI Underground a ludzie

Ludzie stanowią nasz najcenniejszy majątek — to dzięki nim firma DSI Underground jest tym, czym stała się obecnie. We wszystkich naszych zakładach przyjęliśmy rygorystyczną politykę BHP oraz wdrożyliśmy system kluczowych wskaźników funkcjonowania (KPI), pozwalających na monitorowanie przez kierownictwo na najwyższym szczeblu.

Zrównoważony rozwój

DSI Underground a dostawcy

Dla firmy DSI Underground zrównoważona działalność ekonomiczna stanowi istotny czynnik wartości i wzrostu. W konsekwencji staranny dobór najlepszych dostawców ma dla DSI Underground szczególne znaczenie. Potencjalni dostawcy są dobierani zgodnie z kryteriami typu jakość, cena i świadomość środowiskowa z jednej strony, z drugiej zaś muszą spełniać standardy społeczne i ekologiczne. Nawiązujemy długookresową współpracę z tymi firmami, które cenią zrównoważony rozwój tak samo jak my.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w produkcji

Produkty i systemy DSI Underground charakteryzują się wyjątkowo długim okresem użytkowania. Dla firmy DSI Underground aktywna ochrona środowiska zaczyna się na samym początku — na etapie projektowania i konstruowania naszych produktów i systemów. Działamy ekologicznie przy minimalnym oddziaływaniu na zasoby z założenia.

Zrównoważony rozwój

BHP i ochrona środowiska

Działania BHP stanowią ważne kluczowe elementy naszych procesów. Regularne instruktaże BHP prowadzone we wszystkich lokalizacjach na całym świecie zwiększają świadomość naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Ochrona środowiska nie polega tylko na doraźnych działaniach ze strony DSI Underground. Celem DSI Underground jest nie tylko spełnianie międzynarodowych i krajowych przepisów, ustaw i dyrektyw w zakresie ochrony środowiska, lecz osiąganie znacznie bardziej rygorystycznych limitów.

Zrównoważony rozwój

Pracownicy

Pracownicy stanową najcenniejszy majątek firmy. Poświęcenie naszych pracowników, tworzących wspólnie „rodzinę DSI Underground”, stanowia bazę działań DSI Underground i jej sukcesu ekonomicznego. Przez cały czas wspieramy i zachęcamy naszych pracowników do rozwijania pełni własnego potencjału.

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48-32-355 90-81