Profil firmy

Profil firmy

Specjalistyczne produkty chemiczne oraz mineralne dla Twoich aplikacji podziemnych: DSI Schaum Chemie

Historia bezpieczeństwa w górnictwie

Przedsiębiorstwo Schaum - Chemie założył Wilhelm Bauer w 1951 roku. Od początku zajmował się opracowywaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek komponentów chemicznych i urządzeń do produkcji pianowych tworzyw sztucznych na bazie żywic mocznikowo – formaldehydowych służących np.do izolacji wyrobisk górniczych i wypełniania pustych przestrzeni lub w przemyśle rolniczym jako sztuczne podłoże dla roślin. Z czasem dopracowane zostały także inne materiały dla górnictwa, takie jak: systemy poliuretanowe i organiczno-mineralne do konsolidacji i uszczelniania skał.

Twój niezawodny partner na polskim rynku

W 1992 roku została założona polska firma „Schaum-Chemie Mikołów” Spółka z o.o., a w roku 1995 rozpoczęto w Polsce pierwszą produkcję chemicznych komponentów płynnych dla kopalń. W obecnej strukturze firma działa od 1997 roku, kiedy zakupiono nieruchomości oraz dokonano niezbędnych inwestycji. Rozszerzono też znacznie ofertę firmy, głównie o materiały mineralne oraz antypirogenne.

Grupa DSI Underground: Reinforcing Progress

W marcu 2014 roku Grupa DSI Underground zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Spółce „Schaum-Chemie Mikołów” oraz wszystkich związanych z nią własności intelektualnych i know-how. W strategii DSI Underground jest to ważny krok do wzmocnienia swojej obecności na europejskim rynku górniczym. Wraz z przejęciem nastąpiła zmiana nazwy spółki na „DSI Schaum Chemie” sp. z o.o.

Wysokiej jakości rozwiązania dla Twoich projektów

Nasza firma DSI Schaum Chemie ma doskonałą reputację na rynku. Wciąż poszukujemy nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych materiałów nie tylko dla Twoich specyficznych potrzeb w sektorze górniczym, ale również dla budownictwa oraz ochrony środowiska. Dzięki temu, że mamy dostęp do technicznego know-how całej Grupy DSI Underground, w każdej chwili, możemy zaoferować najlepsze rozwiązania dla Twoich projektów. Nasz silny zespół specjalistów jest zawsze do dyspozycji, aby Twoje podziemne operacje były bezpieczniejsze dzięki produktom chemicznym i mineralnym najwyższej jakości. Dowiedz się więcej na temat naszych produktów i systemów, wybierając odpowiednie sekcje w nawigacji lub skontaktuj się z naszym biurem bezpośrednio na info@dsi-schaumchemie.pl  

Building better businesses.

Od 2011 roku DSI Underground jest własnością Triton: międzynarodowej firmy inwestycyjnej, założonej w 1997 roku, z misją budowania lepszych firm w perspektywie długoterminowej, poprzez partnerstwo.

Triton inwestuje w średniej wielkości przedsiębiorstwa z zarządem zlokalizowanym w Europie, które należą do sektora przemysłowego, usług dla biznesu oraz sektora konsumenckiego/zdrowia.

Triton finansuje około 100 inwestorów, w tym fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, firmy ubezpieczeniowe i fundusze kapitałowe. Triton uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, w decyzjach inwestycyjnych oraz procesach decyzyjnych, które pomagają w tworzeniu wartości dodanej w perspektywie długoterminowej.

Od momentu powstania Triton zrealizował ponad 60 inwestycji i wsparł ponad 260 przejęć.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.triton-partners.com.

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48 32 3559081