1. Informacje o ochronie danych osobowych: ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki wyjaśniają w skrócie, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzicie naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można zidentyfikować osobę użytkownika. Dokładne informacje na temat ochrony danych osobowych podane są w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie internetowej? Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można pobrać w stopce tej strony internetowej. W jaki sposób pobieramy Państwa dane? Państwa dane uzyskujemy z jednej strony bezpośrednio od Państwa. Może tutaj chodzić np. o dane, które są wpisywane do formularza kontaktowego. Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane są rejestrowane automatycznie, jak tylko użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane? Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowania na stronie internetowej. Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie Państwa danych? W każdej chwili posiadają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Poza tym przysługuje Państwu prawo do zażądania sprostowania, blokady lub skasowania tych danych. Odnośnie tego, jak i w dalszych kwestiach dotyczących ochrony danych można się w każdej chwili zwrócić pod podany w stopce adres. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzoru. Narzędzia do analizy i narzędzia oferentów trzecich Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie się w Internecie może zostać poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim przy zastosowaniu plików cookie i tzw. programów do analizy. Analiza użytkowania przez Państwa strony internetowej jest z reguły anonimowa; nie można powiązać sposobu użytkowania strony internetowej z Państwa osobą. Można nie wyrazić zgody na taką analizę lub też zapobiec jej nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę. O możliwościach odmowy zgody poinformujemy Państwa w dalszej części tego oświadczenia o ochronie danych.

2. Ogólne wskazówki i obowiązkowe informacje w zakresie ochrony danych

Administratorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe jako dane poufne oraz zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W momencie korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których możemy Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również w jaki sposób i w jakim celu się to dzieje. Zwracamy uwagę na to, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikowania się przez E-Mail) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Wskazówka dotycząca jednostki odpowiedzialnej Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: DSI Underground GmbH, Destouchesstrasse 68, 80796 Munich, Germany

Telefon: +49 89 309050200

E-Mail: info@dsiunderground.com

Jednostka odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi może podejmować decyzję o celach i narzędziach do przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mailowe i in.). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy zwykła informacja przesłana do nas e-mailem. Wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych przed cofnięciem zgody pozostają zgodne z prawem. Kodowanie SSL lub TLS Z przyczyn bezpieczeństwa oraz do ochrony transferu poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań, które przesyłają Państwo do nas jako administratora strony, niniejsza strona korzysta z kodowania SSL lub TLS. Zakodowane połączenie poznajemy po tym, że pasek przeglądarki z adresem zmienia sią z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki. W momencie, kiedy kodowanie SSL lub TLS zostaje uruchomione, dane, które są nam przez Państwa przesyłane, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Informacja, blokada, kasowanie W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji o Państwa zgromadzonych danych, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania oraz ewent. prawo do sprostowania danych, ich zablokowania lub usunięcia tych danych. Odnośnie tego oraz w celu dodatkowych pytań na temat danych osobowych można się w każdej chwili zwrócić pod podany w stopce adres. Odmowa przesyłania maili reklamowych Niniejszym nie wyrażamy zgody na korzystanie z opublikowanych w ramach obowiązku posiadania stopki redakcyjnej danych kontaktowych do przesyłanie niezamówionych w wyraźny sposób materiałów reklamowych. Administratorzy stron zastrzegają sobie prawo do podejmowania prawnych działań w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamów.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa na nas:

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.
Podleska 76
43-190 Mikołów
Polska
Telefon: +48 32 3559081
+48 32 2528899
info@dsi-schaumchemie.pl

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej, pliki cookie

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują na Państwa komputerze żadnej szkody i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby ulepszać, zwiększać wydajność i bezpieczeństwo naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze i które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. “Session-Cookies”. Po wyjściu z naszej strony internetowej są one automatycznie kasowane. Inne pliki cookie zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, kiedy nie zostaną przez Państwa skasowane. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty. Można ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, żeby wyświetlała informację o korzystaniu z plików cookie oraz o tym, że można zezwolić na ich stosowanie tylko w pojedynczych sytuacjach, o możliwości przyjmowania plików cookie tylko w określonych przypadkach lub całkowicie je zablokować oraz uruchomić automatyczne kasowanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie może się zdarzyć, że działanie tej strony internetowej będzie ograniczone. Pliki cookie, które są konieczne do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacyjnego lub do udostępnienia określonych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy Państwa wizyt na stronie) to zostaną one osobno opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Pliki dzienników serwerów Dostawca stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:
  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy. Formularz kontaktowy Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania przez formularz kontaktowy, wówczas Państwa dane z formularza zapytania łącznie z podanymi danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Państwa zgody. Tym samym dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tą mogą Państwo w każdym momencie wycofać. Wystarczy przesłać nam nieformalną informację drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody. Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie wycofają Państwo zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po opracowaniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące okresów przechowywania, pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczka LinkedIn Na naszej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym otwarciu jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, tworzy się połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo ze swojego adresu IP naszą stronę. Kiedy klikną Państwo na "Recommend-Button" strony LinkedIn, podczas, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie w LinkedIn, LinkedIn ma możliwość przyporządkowania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my, jako dostawca stron nie otrzymujemy żadnej informacji o treści przekazanych danych oraz o wykorzystywaniu ich przez LinkedIn. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn pod adresem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Narzędzia do analizy i reklama Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. plików "cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie usługi Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy. Wtyczka do przeglądarki Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Brak zgody na gromadzenie danych Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wtedy zostanie ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Wyłączenie usługi: Google Analytics. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics Remarketing Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z wykraczającymi poza pojedyncze urządzenia funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta funkcja umożliwia połączenie utworzonych przy pomocy Google Analytics Remarketing reklamowych grup docelowych z wykraczającymi poza pojedyncze urządzenia funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób można dopasować związane z zainteresowaniami, spersonalizowane reklamy, które w zależności od Państwa wcześniejszego zachowania w Internecie są dopasowane do Państwa zainteresowań na urządzeniu końcowym (np. telefon komórkowy), także na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablet lub komputer). Jeżeli udzielili Państwo odpowiednią zgodę, Google łączy w tym celu odwiedzane przez Państwa strony internetowe i aplikacje z Państwa kontem Google. W ten sposób mogą Państwo na każdym urządzeniu końcowym, na którym zarejestrujecie się na swoim koncie Google, otrzymywać te same spersonalizowane reklamy. W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics rejestruje autoryzowane przez Google ID użytkownika, który jest tymczasowo połączony z naszymi danymi Google-Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla wyświetlanych na wszystkich urządzeniach reklam. Można nie wyrazić zgody na wykraczające poza jedno urządzenie funkcje Remarketing/Targeting na czas nieokreślony, wyłączając w tym celu spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google; w tym celu należy kliknąć na poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Podsumowanie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą można udzielić lub odwołać w Google (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku gromadzenia danych, które nie są zbierane na Państwa koncie Google (ponieważ, np. nie posiadają Państwo konta Google lub też nie wyrazili Państwo zgody na ich podsumowywanie) gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uzasadniony interes wynika z tego, że administrator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających strony internetowe w celach reklamowych. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Wtyczki i narzędzia YouTube

Niniejsza strona korzysta z wtyczek zarządzanej przez Google strony YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, która jest wyposażona we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerem YouTube. Przy czym do serwera YouTube zostaje przesłana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do swojego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie dopasowanej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona korzysta w celu ujednoliconej prezentacji rodzajów czcionki z tzw. Web Fonts, które są udostępniane przez Google. Przy uruchomieniu strony Państwa przeglądarka pobiera potrzebne Web Fonts do swojego schowka, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionkę.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę o tym, że przez Państwa adres IP wywołana została nasza strona internetowa. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i prawidłowej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, wykorzystywana będzie standardowa czcionka z Państwa komputera. Więcej informacji o Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te z reguły przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Operator strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48 32 3559081